Predaj uhlia
ČIERNE UHLIE

ČIERNE UHLIE - KOCKA

ČIERNE UHLIE - KOKS

HNEDOUHOĽNÉ BRIKETY

DREVENÉ BRIKETY

Druhy materiálov

Hnedé uhlie - Severočeské hnedouhoľné bane Bílina
DRUH ZRNITOSŤ V mm VÝHREVNOSŤ V MJ / kg OBSAH SÍRY V % POPOL V %
KOCKA Bílina 40 - 100 17,60 0,44 9,80
ORECH 1 Bílina 20 - 40 17,60 0,44 9,80
ORECH 2 Bílina 10 - 25 17,60 0,44 9,80

Hnedé uhlie - Severočeské hnedouhoľné bane Most

DRUH ZRNITOSŤ V mm VÝHREVNOSŤ V MJ / kg OBSAH SÍRY V % POPOL V %
KOCKA Most
40 - 100 19,90 1,30
10,00
ORECH 1 Most
20 - 40 20,00
1,40
9,50
ORECH 2 Most
10 - 20 19,80
1,70
10,50

Čierne uhlie - Poľské bane Ziemowit
DRUH ZRNITOSŤ V mm VÝHREVNOSŤ V MJ / kg OBSAH SÍRY V % POPOL V %
KOCKA
40 - 80
25,00
0,70 9,00
EKOHRÁŠOK
6 - 25 28,00
0,70 5,00
KOVÁČSKE UHLIE
8 - 31
30,00
0,60 5,00

Koks - Poľské bane Ziemowit
DRUH
ZRNITOSŤ V mm
VÝHREVNOSŤ V MJ / kg
OBSAH SÍRY V %
POPOL V %
Koks
20 - 40
26,00
0,80
11,00

Hnedouhoľné nemecké brikety
DRUH
ZRNITOSŤ V mm
VÝHREVNOSŤ V MJ / kg
OBSAH SÍRY V %
POPOL V %
Rekord 2"
2"
19,00
0,80
5,00
Rekord 4"
4"
19,00
0,80
5,00

Drevené brikety
DRUH
VÝHREVNOSŤ V MJ / kg
POPOL V %
Brikety valcové 10 kg
18,00
0,50 - 2,00

Balený sortiment
DRUH
ZRNITOSŤ V mm
VÝHREVNOSŤ V MJ / kg
OBSAH SÍRY V %
POPOL V %
EKOHRÁŠOK 25 kg (čierne uhlie)
6 - 25
28,00
0,70
5,00
KOVÁČSKE UHLIE
8 - 31
30,00
0,60
5,00
Brikety uhoľné 25 kg (hnedé uhlie)
2" - 4"
19,00
0,80
5,00
KOCKA severočeské bane (hnedé uhlie) 40 - 100 19,90 1,30
10,00
KOCKA Ziemowit 25 kg (čierne uhlie)
40 - 80 25,00 0,70
9,00